ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΦΙΔΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗ - ΠΡ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΦΙΔΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗ - ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Διεύθυνση - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Διεύθυνση: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9 Τ.Κ. - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Τ.Κ.: 19014
Περιοχή - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Περιοχή: Αφιδνές Κατηγορία - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Κατηγορία: ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Τηλέφωνο - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Τηλέφωνο: 2295029008 Fax - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Fax: -
Κινητό - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Κινητό: - E-mail - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ E-mail: info@carouzelkids.gr
Υπεύθυνος - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Υπεύθυνος: - Τηλέφωνο υπεύθυνου - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Τηλέφωνο υπεύθυνου: -
Ιστοσελίδα - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Ιστοσελίδα:
Το Carouzel είναι ένας χώρος στον οποίο λειτουργεί ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στην ηλικία και τις ανάγκες κάθε παιδιού, όπου η ατομικότητα και ο προσωπικός χαρακτήρας δεν χάνονται μέσα στην ομάδα. Το πρόγραμμα αυτό, θεμελιωμένο στις νέες εκπαιδευτικές αντιλήψεις της βιωματικής μάθησης οδηγεί το νήπιο στην κατάκτηση μεθόδων και πρακτικών της καθημερινής ζωής που μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να κατακτήσει τη γνώση. Στόχος μας είναι η δημιουργ...
Επισκέπτες: 6379

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΦΙΔΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗ - ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΦΙΔΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗ - ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Το Carouzel είναι ένας χώρος στον οποίο λειτουργεί ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στην ηλικία και τις ανάγκες κάθε παιδιού, όπου η ατομικότητα και ο προσωπικός χαρακτήρας δεν χάνονται μέσα στην ομάδα.

Το πρόγραμμα αυτό, θεμελιωμένο στις νέες εκπαιδευτικές αντιλήψεις της βιωματικής μάθησης οδηγεί το νήπιο στην κατάκτηση μεθόδων και πρακτικών της καθημερινής ζωής που μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να κατακτήσει τη γνώση.

Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος που ευνοεί τη δραστηριοποίηση του παιδιού, την εφευρετικότητα, τη ζωντάνια και τη συμμετοχικότητά του, την επικοινωνιακή του ικανότητα αλλά και τη γνωστική του ανάπτυξη.

Στηριζόμενοι σε παιδαγωγικές αρχές όπως:

α. Ο Παιδοκεντρικός χαρακτήρας που ξεκινά από την άποψη ότι κάθε παιδί αποτελεί μια μοναδικότητα, μια αυτόνομη προσωπικότητα που επιβάλλει το δικό της τρόπο προσέγγισης.
β. Την ομαδοκεντρική δράση, που ενισχύει τους κοινωνικούς δεσμούς ανάμεσα στα μέλη της ομάδας.
γ. Της συναισθηματικής ισορροπίας που είναι και ο σημαντικότερος στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και βασική προϋπόθεση για να μπορέσει να χτιστεί το οικοδόμημα της ανθρώπινης προσωπικότητας. Θέλουμε τα παιδιά μας να θεωρούν το χώρο μας οικείο, να ενεργούν ελεύθερα και αβίαστα μέσα σ’ αυτόν. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την έμφαση που δίνεται στην διερεύνηση των συναισθηματικών αναγκών και την αναζήτηση νέων τρόπων επικοινωνίας και επίλυσης τυχόν προβλημάτων με σκοπό τη δημιουργία αυτοεκτίμησης και υπευθυνότητας στα νήπια.

Με αυτόν τον τρόπο, ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις των καιρών δημιουργώντας καταστάσεις που τονίζουν την ενεργό συμμετοχή των παιδιών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τον κοινωνικοποιητικό ρόλο της μάθησης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα λοιπόν, προσαρμόζεται στην ηλικία και στα ενδιαφέροντα των παιδιών και έτσι δουλεύουν σε γκρουπ απασχολούμενα σε διάφορες δραστηριότητες όπως:

Εικαστικά
Ψυχοκινητική
Γλωσσική καλλιέργεια
Ζωγραφική
Προσέγγιση μαθηματικών εννοιών
Ομαδικά παιχνίδια
Μουσικοκινητική
Θεατρικό παιχνίδι
Κουκλοθέατρο